1.
Reile R, Tekkel M, Veideman T. Milline on Eesti inimeste tervis? Ülevaade täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu 2018. aasta tulemustest. EA [Internet]. 28Aug.2019 [cited 21Nov.2019];. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15413