1.
Altraja A, Thetloff M, Kuusk K, Jõgi R. Astmapatsientide ravimikasutus ja raske astma esinemissagedus Eestis: üleriigiline retseptiandmebaasil põhinev uuring. EA [Internet]. 2020Apr.27 [cited 2020Oct.29];. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16516