1.
keskkonnatervise töögrupp EAS. Tervisemõjude toomine kliimaarutelude keskpunkti on tervishoiuvaldkonna ülesanne. EA [Internet]. 2020 Nov. 26 [cited 2024 Feb. 26];. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16868