1.
Haldre K, Rahu M, Allvee K, Rahu K. Teismeliste sünnitus- ja abortiivsuskordajate suundumused Eestis enam kui kahe kümnendi jooksul: üleriigiline registripõhine uuring. EA [Internet]. 2021 Dec. 22 [cited 2024 May 24];. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18496