1.
Saar S, Lipping E, Lepp J, Lepner U, Talving P. Läbivate kõhuvigastuste selektiivne mitteoperatiivne käsitlus ning praktika Põhja-Euroopa traumakeskustes. EA [Internet]. 2022 Apr. 26 [cited 2024 May 23];. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18962