1.
Freimann T, Urban R, Malkovskaja AHU. Töökiusamine ja vaimse tervise probleemid haiglatöötajate seas: ristläbilõikeline uuring. EA [Internet]. 2023 Nov. 20 [cited 2024 Apr. 17];. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23294