1.
Pauklin P, Marandi T, Kals M, Ainla T, Martinson K, Eha J, Kampus P. Kodade virvendusarütmiaga patsientide elupäevade kaetus suukaudsete antikoagulantidega ja ühe aasta suhteline elulemus: rahvastikupõhine uuring Eestis. EA [Internet]. 2023 Dec. 18 [cited 2024 Apr. 15];. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23401