1.
Zilmer M, Liskmann S, Vihalemm T. Sülg uudsete teadusuuringute objektina . EA [Internet]. 2003Jul.1 [cited 2023Jan.28];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/9512