1.
Altraja A, Kivastik J, Kingisepp P-H. Kopsude difusioonivõime ja spiromeetriliste näitajate muutuste vahelised seosed hingamiselundite erinevate haiguste puhul . EA [Internet]. 2003Apr.1 [cited 2022Sep.29];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/9553