1.
Kikoš G, Kutsar K, Krupskaja L, Priimägi L, Jaroslavtsev N, Tallo T, Tefanova V, Lisitsina S. B- ja C-viirushepatiidid – aktuaalne epidemioloogiline probleem Eestis viimasel aastakümnel . EA [Internet]. 2004Nov.1 [cited 2021May18];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/9628