1.
Kokkulepe tervishoiuala töötajate miinimumtunnitasu kehtestamise kohta . EA [Internet]. 2004Oct.1 [cited 2021Mar.3];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/9656