1.
Roots O. Polüklooritud dioksiinide, polüklooritud furaanide ja dioksiinisarnaste polüklooritud bifenüülide sisaldus Eesti toidus – võis . EA [Internet]. 2005Jun.1 [cited 2021Feb.26];00. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/9839