https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/issue/feed Eesti Arst 2019-02-28T14:34:19+02:00 Eesti Arst eestiarst@eestiarst.ee Open Journal Systems <p class="bold"><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>is a general medical peer-reviewed scientific monthly (11 issues a year) the aim of which is to contribute to the improvement of physicians` qualification and to the widening of their outlook, as well as to communicate evidence based medical information and to cultivate Estonian medical language.</p><p>The Journal publishes:</p><ul><li>Results of original research in the field of medical and health sciences </li><li>Reviews on clinical issues and issues related to health organization and healthcare as well as on social, legal and ethical issues and history of medicine</li><li>Educational articles</li><li>Case reports with comments</li><li>Information about the activity of the Estonian Medical Association and other medical organizations and medical establishments, dissertations, congratulations, obituaries, readers` letters and other information relevant to medical professionals.</li></ul><p><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>as the only medical scientific journal in Estonia is classified under category 1.3 in the Estonian assessment system for scientific information.</p><p>The circulation of the Journal is 3,000 and its subscribers are the Estonian Medical Association, the Estonian Association of Family Physicians, students of the Faculty of Medicine and individuals from Estonia and elsewhere.</p> https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14701 Pidu meis eneses 2019-02-28T06:50:53+02:00 Ülla Linnamägi eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(2):67</p> 2019-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14702 Jüri Teras: vähihaiged tuleb kokku koondada ühte-kahte keskusesse 2019-02-28T14:34:19+02:00 Madis Filippov eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(2):68–70</p> 2019-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14706 Riiklike autasude saajaid 2019. aastal 2019-02-28T14:34:16+02:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(2):71</p> 2019-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14703 Targalt valides: Eesti sisearstide hinnangud 2019-02-28T07:01:22+02:00 Margus Lember eestiarst@eestiarst.ee <p><strong>Taust.</strong> USAs 2012. aastal alanud kampaania kutsub üles arstlikke erialaorganisatsioone leidma tegevusi, mis on patsientidele kasutud ning mida ära jättes saaks parandada arstiabi kvaliteeti ja hoida kokku kulusid. Euroopa Sisemeditsiini Föderatsiooni üleskutsel on selliseid uuringuid asutud tegema ka Euroopas.</p> <p><strong>Eesmärk.</strong> Tutvustada kampaaniat „Targalt valides“ (Choosing Wisely) ning selgitada välja sisehaiguste eriala vaatevinklist kümme sagedasemat ning olulisemat tegevust, mille piiramise või ärajätmisega saaks hõlpsasti ravikvaliteeti parandada ning samal ajal ka tervishoiuressursse otstarbekamalt kasutada.</p> <p><strong>Metoodika.</strong> Uuringu metoodika oli sarnane paljudes teistes riikides kasutatuga. Hindamisele võeti USA ja Kanada kampaaniates „Targalt valides“ välja toodud 698 soovitust. Hinnang pidi kajastama probleemi sagedust, olulisust ja muutusest saadavat võimalikku kasu sisearsti vaatevinklist. Esmalt valis kümneliikmeline sisearstide eksperdirühm välja 30 kõige olulisemat soovitust. Teises voorus küsiti hinnangut väljavalitud 30 soovitusele kõigilt Eesti Sisearstide Ühenduse liikmelt. Sel teel reastati kümme kõige olulisemat soovitust.</p> <p><strong>Tulemused.</strong> Kõige olulisemaks hinnati uute ravimite lisamisel kogu raviskeemi ülevaatamise vajalikkust; uuringute määramisel lähtumist sellest, kuidas uuringu vastus mõjutaks konkreetset käsitlusplaani ning haiguse kliinilist kulgu; invasiivsete vahendite ja kateetrite minimaalset kasutamist infektsiooniriski tõttu; võimaluse korral suukaudsete ravimite eelistamist; kasu ja kahju ning isiklike eelistuste kaalumist habraste eakate uuringute ja ravi planeerimisel ning ravimikasutuses.</p> 2019-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14704 Krooniline köha 2019-02-28T14:34:18+02:00 Mare Pauklin eestiarst@eestiarst.ee Marget Savisaar eestiarst@eestiarst.ee <p>Artiklis on tutvustatud kroonilise köha viimaseid ravijuhendeid ja käsitletud selle tüüpilisemaid põhjuseid. Hoolika tegevuse korral õnnestub põhjus tuvastada ja põhjushaiguse raviga on võimalik köhast vabaneda.</p> 2019-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14705 Äkk-kuulmislangus 2019-02-28T14:34:17+02:00 Evgenia Chetverikova eestiarst@eestiarst.ee Maret Lepplaan eestiarst@eestiarst.ee Priit Kasenõmm eestiarst@eestiarst.ee <p>Äge kuulmislangus on igapäevases kliinilises praktikas sageli esinev seisund. Järsku tekkinud kuulmislangus võib olla nii konduktiivset tüüpi (nt kõrvavaigust põhjustatud) kui ka neurosensoorset tüüpi (nt ototoksiliste ravimite manustamisest tekkinud). Eraldiseisvaks, kuid samas levinud ägeda kuulmislanguse vormiks on äge neurosensoorne kuulmislangus. Eestis ei ole välja töötatud äkk-kuulmislanguse käsitluse ravialgoritmi. Artiklis antud ravisoovitused põhinevad 2012. aasta märtsis avaldatud ägeda kuulmislanguse ravijuhendil, mille American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery Foundation (AAO-HNS) on heaks kiitnud (1). Artikli eesmärk on esitada äkk-kuulmislanguse diagnostiline algoritm, mis kiirendaks meditsiinilist sekkumist, vähendada variatsioone äkk-kuulmislanguse käsitluses, vältida mittevajalikke uuringuid ning parandada kuulmise rehabilitatsiooni võimalusi. Artiklis on toodud ravisoovitused ÄNSKLiga täiskasvanutele, s.t üle 18aastastele patsientidele.</p> 2019-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14707 Prolongeeritud neonataalne ikterus ja selle käsitlus 2019-02-28T14:34:15+02:00 Karolin Riips eestiarst@eestiarst.ee <p>Vastsündinutel tekib esimesel elunädalal sageli naha nn füsioloogiline kollasus, mis peaks taanduma 2. elunädala lõpuks, kuid enneaegsena sündinutel võib püsida pikemat aega, kuni 3 nädalat. Kui ikterus püsib kauem, võib see olla erinevate haiguslike seisundite tunnuseks. Sageli on siiski tegemist nn rinnapiimaikterusega, mis on healoomuline nähtus. Kõiki prolongeeritud kollasusega vastsündinuid tuleb uurida ja enne rinnapiimaikteruse diagnoosimist välistada teised võimalikud ikteruse põhjused. Prolongeeritud ikteruse korral on oluline määrata mittekonjugeeritud ja konjugeeritud bilirubiini tase. Konjugeeritud hüperbilirubineemia viitab tõsisele kolestaasiga kulgevale seisundile, näiteks sapiteede atreesiale, mille varane avastamine ja kiire sekkumine parandab lapse prognoosi.</p> 2019-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14708 Hantaa viirushaigus Eestis ehk neerusündroomiga hemorraagiline palavik. Haigusjuhu kirjeldus ja ülevaade 2019-02-28T14:34:14+02:00 Ragnar Kriiska eestiarst@eestiarst.ee Karmen Jaaniso eestiarst@eestiarst.ee Pilleriin Soodla eestiarst@eestiarst.ee <p>Hantaviirused on üle maailma levinud zoonoosid, mis põhjustavad inimeste haigestumisi ka Eestis. Haigusel on iseloomulik kliiniline pilt, kuid lisaks võib kaasneda hulganisti vähem tuntud kliinilisi sümptomeid. Artiklis on kirjeldatud 36 aasta vanuse mehe haigusjuhtu ning antud ülevaade hantaviirusinfektsioonidest.</p> 2019-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14709 Kõhusirglihase verevalum gripihaigel 2019-02-28T14:34:13+02:00 Karol Kocys eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(2):109–110</p> 2019-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14710 Pulmonoloogia. Kolmikravi on raske kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse korral efektiivseim 2019-02-28T14:34:12+02:00 Reile Juhanson eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(2):113</p> 2019-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14711 Valu. Uued fibromüalgia diagnostilised kriteeriumid 2019-02-28T14:34:11+02:00 Reile Juhanson eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(2):114–115</p> 2019-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14712 Räägime ka arsti heaolust 2019-02-28T14:34:10+02:00 Väino Sinisalu eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(2):117–118</p> 2019-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14713 Eesti Punase Risti asutamisest 100 aastat. Eesti Punase Risti tegevuse kõrgperiood 1919–1940 2019-02-28T14:34:09+02:00 Kuulo Kutsar eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(2):119–125</p> 2019-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14714 Uus teadusdoktor Kärt Kriisa 2019-02-28T07:31:12+02:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(2):126</p> 2019-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14715 In memoriam Gotlieb-Johannes Tulmin 2019-02-28T07:33:14+02:00 Heino-Enn Arpo eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(2):127</p> 2019-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14716 Kroonika. Jaanuar 2019 2019-02-28T07:35:08+02:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(2):128</p> 2019-02-28T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##