https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/issue/feed Eesti Arst 2024-03-19T07:15:01+00:00 Eesti Arst eestiarst@eestiarst.ee Open Journal Systems <p class="bold"><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>is a general medical peer-reviewed scientific monthly (11 issues a year) the aim of which is to contribute to the improvement of physicians` qualification and to the widening of their outlook, as well as to communicate evidence based medical information and to cultivate Estonian medical language.</p><p>The Journal publishes:</p><ul><li>Results of original research in the field of medical and health sciences </li><li>Reviews on clinical issues and issues related to health organization and healthcare as well as on social, legal and ethical issues and history of medicine</li><li>Educational articles</li><li>Case reports with comments</li><li>Information about the activity of the Estonian Medical Association and other medical organizations and medical establishments, dissertations, congratulations, obituaries, readers` letters and other information relevant to medical professionals.</li></ul><p><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>as the only medical scientific journal in Estonia is classified under category 1.3 in the Estonian assessment system for scientific information.</p><p>The circulation of the Journal is 3,000 and its subscribers are the Estonian Medical Association, the Estonian Association of Family Physicians, students of the Faculty of Medicine and individuals from Estonia and elsewhere.</p> https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23842 Miks julgeb esmatasand unistada suurelt? 2024-03-19T06:43:51+00:00 Le Vallikivi eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2024; 103(3):111–112</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23843 Külli Kingo: soovime, et parimad noored lõpetajad valiksid akadeemilise karjääri 2024-03-19T06:46:03+00:00 Madis Filippov eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2024; 103(3):113–115</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23844 2023. aasta inimesegeneetikas 2024-03-19T06:48:11+00:00 Tõnis Org eestiarst@eestiarst.ee Agne Velthut-Meikas eestiarst@eestiarst.ee Ana Rebane eestiarst@eestiarst.ee Triin Laisk eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2024; 103(3):116–117</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23845 C-hepatiidi ja rinnavähi sõeluuring naistel vanuses 50–69 aastat 2024-03-19T06:50:41+00:00 Liis Lohur eestiarst@eestiarst.ee Kadri Kõivumägi eestiarst@eestiarst.ee <p><strong>Taust.</strong> Maailma Terviseorganisatsioon püstitas 2016. aastal eesmärgi likvideerida C-hepatiit maailmas 2030. aastaks. Eestis C-hepatiidi viiruse (HCV) riiklikku sõeluuringut ei rakendata. Haiguse varajane avastamine ja ravi piirab haiguse levikut ning võimaldab ennetada tõsiste hilistüsistuste teket.<br><strong>Eesmärgid.</strong> Uuringu eesmärk oli saada ülevaade C-hepatiidi viiruse levimusest 50–69aastaste naiste hulgas, hinnata HCV-vastaste antikehade võimalikku seost mammograafialeidudega ja kirjeldada HCVga nakatumise peamisi teid selles vanuserühmas.<br><strong>Metoodika.</strong> Uuringus osalemise võimalust pakuti rinnavähi sõeluuringule pöördunud 50–69aastastele naistele. Uuritav täitis riskiküsimustiku ja talle tehti HCV-vastaste antikehade kiirtest näpuotsaverest. Positiivse tulemuse korral tehti uuritavale kvalitatiivne HCV RNA uuring. Patsientidele, kes said positiivse HCV RNA proovi vastuse, anti vastutava uurija telefoninumber, kes andis edasised tegevusjuhised.<br><strong>Tulemused.</strong> Uuringus osalenud 4495 naisest said HCV-vastaste antikehade testil positiivse tulemuse 0,4% (n = 18) ja HCV RNA testil 0,07% (n = 3). HCV-vastaste antikehade olemasolu suhteline risk oli kõrgem uuritavatel, kes olid saanud hemodialüüsi, kellele oli tehtud vereülekanne enne 1994. aastat ning kelle maksafunktsiooni näitajad olid suurenenud. Mammograafialeide, mis vajasid edasisi täpsustavaid uuringuid, oli 115, neist HCV-vastaste antikehade suhtes positiivseid uuritavaid 0.<br><strong>Järeldused.</strong> Mammograafiakabinetti rinnavähi sõeluuringule pöördunud 50–69aastaste naiste hulgas oli HCV-vastaste antikehade levimus madalam tavarahvastikust. HCV-vastaste antikehade esinemise seost positiivsete mammograafialeidudega ei tuvastatud. Võimalikuks peamiseks HCVga nakatumise teeks 50–69aastaste naiste hulgas oli vereülekanne enne 1994. aastat. Sõeluuringuprogrammide integreerimine mobiilse tervishoiuteenusega võimaldab saavutada sihtrühma väga hea osaluse. Sarnase uurimuse läbiviimine HCV kõrge riskiga piirkondades (Harjumaa, Ida-Virumaa) võimaldaks teha rohkem järeldusi HCV-vastaste antikehade ja erinevate vähivormide seoste kohta.</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23846 Ravimite taandamine raviskeemist 2024-03-19T06:53:55+00:00 Marta Velgan eestiarst@eestiarst.ee <p>Rahvastik vananeb ning seeläbi on meil tulevikus üha enam inimesi, kes elavad pikka aega mitmete krooniliste haigustega ning võtavad seetõttu igapäevaselt mitmeid ravimeid. Erinevate ravimite samaaegne võtmine võib aga suurendada kõrval- ja koostoimete tekke, kukkumise, kognitiivse võimekuse ja igapäevase toimetuleku vähenemise, hospitaliseerimise ja surma riski. Ravimite taandamine on oluline osa ravimite väljakirjutamisest. Tegemist on süstemaatilise protsessiga, mille eesmärk on patsiendi raviskeemist leida üles ravimid, mis toovad rohkem kahju kui kasu, ning vähendada nende ravimite annust või lõpetada nendega ravi. Ravimite taandamise abil soovitakse vähendada võimalikke kõrval- ja koostoimeid ning ennetada nendest tulenevaid probleeme ning seeläbi parandada patsiendi elukvaliteeti. Peamine sihtrühm on vanemaealised mitmete krooniliste haigustega ning viit või enamat ravimit tarvitavad patsiendid. Artikli eesmärk on anda ülevaade ravimite taandamise eesmärkidest, sihtrühmast, protsessist ning võimalikest takistustest.</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23847 Laserpointeri põhjustatud silmakahjustus. Haigusjuhtude kirjeldus 2024-03-19T06:55:37+00:00 Loviisa Lees eestiarst@eestiarst.ee Kalev Nõupuu eestiarst@eestiarst.ee <p>Laserid on viimaste aastakümnete jooksul muutunud igapäevaelu üha tavapärasemaks osaks: neid kasutatakse mitmetes rakendustes nii nüüdisaegses meditsiinis, militaartehnikas, tööstuses kui ka kaubanduses. Viimaste aastate jooksul on saanud järjest taskukohasemaks ja kättesaadavamaks sellised laserdioodid nagu laserpointerid. Tegemist on käes hoitavate laserseadmetega, mis on ette nähtud objektidele või asukohtadele osutamiseks ning mida kasutatakse ka meelelahutuslikul otstarbel. Selliste käsilaserite laiemale levikule on kaasa aidanud internetikaubandus, kus laserpointerid on tavatarbijale lihtsasti kättesaadavad. Vähem teada on fakt, et need seadeldised võivad kujutada tõsist ohtu silmale ja nägemisfunktsioonile. Haiguslugude kirjelduses ja kirjanduse lühiülevaates on alljärgnevalt püütud tõsta lugeja teadlikkust laserpointerite potentsiaalsest ohtlikkusest silmale ja nägemisfunktsioonile.</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23848 Neuroborrelioos 2024-03-19T06:58:03+00:00 Triin Pihlakas eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2024; 103(3):140–141</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23849 Rinnavähi oluline põhjus on progesteroon ja ovulatoorsed tsüklid, mitte östrogeen 2024-03-19T06:59:19+00:00 Kristiina Paju eestiarst@eestiarst.ee Made Laanpere eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2024; 103(3):142–143</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23850 Rasedusaegne SARS-CoV-2-nakkus ja perinataaltulemid Eestis 2020. ja 2021. aastal: registripõhine uuring 2024-03-19T07:01:06+00:00 Piret Veerus eestiarst@eestiarst.ee Oskar Nõmm eestiarst@eestiarst.ee Kaire Innos eestiarst@eestiarst.ee Kärt Allvee eestiarst@eestiarst.ee Helle Karro eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2024; 103(3):144</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23851 Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni 2023. aasta tegevuse kokkuvõte 2024-03-19T07:03:53+00:00 Marika Väli eestiarst@eestiarst.ee Anne Poll eestiarst@eestiarst.ee Ruth Kalda eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2024; 103(3):145–156</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23852 Meditsiiniõiguslik tagasivaade 2023. aastale ehk kuidas tagada patsientide isikuandmete kaitse? 2024-03-19T07:05:54+00:00 Merlin Liis-Toomela eestiarst@eestiarst.ee Ants Nõmper eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2024; 103(3):157–159</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23853 Uus teadusdoktor Triinu Keskpaik 2024-03-19T07:07:40+00:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2024; 103(3):160</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23854 Uus teadusdoktor Markus Bertl 2024-03-19T07:08:51+00:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2024; 103(3):161</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23855 Uus teadusdoktor Kadri Medijainen 2024-03-19T07:09:57+00:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2024; 103(3):162</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23856 Uus teadusdoktor Norman Ilves 2024-03-19T07:11:20+00:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2024; 103(3):163</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23857 Kroonika. Veebruar 2024 2024-03-19T07:12:36+00:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2024; 103(3):164</p> 2024-03-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024