Eesti Arst https://ojs.utlib.ee/index.php/EA <p class="bold"><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>is a general medical peer-reviewed scientific monthly (11 issues a year) the aim of which is to contribute to the improvement of physicians` qualification and to the widening of their outlook, as well as to communicate evidence based medical information and to cultivate Estonian medical language.</p><p>The Journal publishes:</p><ul><li>Results of original research in the field of medical and health sciences </li><li>Reviews on clinical issues and issues related to health organization and healthcare as well as on social, legal and ethical issues and history of medicine</li><li>Educational articles</li><li>Case reports with comments</li><li>Information about the activity of the Estonian Medical Association and other medical organizations and medical establishments, dissertations, congratulations, obituaries, readers` letters and other information relevant to medical professionals.</li></ul><p><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>as the only medical scientific journal in Estonia is classified under category 1.3 in the Estonian assessment system for scientific information.</p><p>The circulation of the Journal is 3,000 and its subscribers are the Estonian Medical Association, the Estonian Association of Family Physicians, students of the Faculty of Medicine and individuals from Estonia and elsewhere.</p> OÜ Celsius Healthcare en-US Eesti Arst 0235-8026 <p>Pärast artikli avaldamist Eesti Arsti paber- või elektroonilises versioonis lähevad sellega seotud varalised õigused kooskõlas Eesti ja rahvusvaheliste autoriõiguse põhimõtetega üle ajakirjale. Kokkuleppe kohaselt kuuluvad uuringuartiklite, ülevaadete ja haigusjuhtude varalised õigused Eesti Arstide Liidule ning teiste Eesti Arstis avaldatud materjalide varalised õigused nii Eesti Arstide Liidule kui ka ajakirja välja andvale osaühingule Celsius Healthcare. Ajakiri sõlmib iga autoriga õiguste ülemineku kohta kirjaliku kokkuleppe. Kui avaldatud artikli koopiat kasutatakse mittetulunduslikul eesmärgil, näiteks õppetöös või lisatakse see väitekirja, siis ei ole kirjastajalt selle kasutusloa küsimine tarvilik. Kui autorid on kasutanud oma töödes mujal avaldatud materjali (fotod, joonised jms), siis tuleb selle Eesti Arstis avaldamiseks saada luba materjali kasutusõiguse omanikult.</p><p> Algupäraste uuringute, ülevaate- ja koolitusartiklite ning haigusjuhtude kirjelduste autorid peavad oma kaastöös alati esitama võimaliku huvikonflikti deklaratsiooni. Muud tüüpi kaastööde korral võib ajakirja toimetus seda autoritelt täiendavalt küsida ja avaldamisel artiklile lisada.</p><p>Avaldamisel lisatakse artiklile selle esmase toimetusse saabumise, avaldamisotsuse ja internetis avaldamise kuupäev.</p> Usaldusisikut võib usaldada https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22944 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):444</p> Eesti Arstide Liit Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Kõrghariduse ja teaduse rahastamine on endiselt probleemne https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22945 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):445–447</p> Margus Lember Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Residentuuri lõpetajad 2022/2023. õppeaastal https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22946 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):448</p> Eesti Arsti toimetus Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Ajakirja Eesti Arst ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi artiklikonkurss „Minu esimene publikatsioon“ 2023/2024. õppeaastal https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22947 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):449</p> Eesti Arsti toimetus Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Diagnostilise genoomi testimise tulemuste raporteerimise soovitused https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22955 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):487–489</p> Katrin Õunap Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Digitaliseerimine – vana termin, uus tähendus https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22956 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):490–492</p> Väino Sinisalu Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Dementsuse kompetentsikeskus https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22957 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):493</p> Piret Purdelo-Tomingas Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 100 aastat tagasi avatud Taagepera sanatooriumist valguses ja varjus I https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22958 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):494–497</p> Heldi Thomson Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Uus teadusdoktor Kärt Simre https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22959 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):498</p> Eesti Arsti toimetus Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Uus teadusdoktor Stanislav Tjagur https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22960 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):499</p> Eesti Arsti toimetus Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Uus teadusdoktor Qurat Ul Ain Reshi https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22961 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):500</p> Eesti Arsti toimetus Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Uus teadusdoktor Martin Argus https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22962 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):501</p> Eesti Arsti toimetus Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Aili Paju 85 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22963 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):502</p> Eesti Arsti toimetus Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Dr Raissa Siimann 80 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22964 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):503</p> Eesti Taastusarstide Selts Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Kroonika. August 2023 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22965 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):504</p> Eesti Arsti toimetus Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 SOS-kaart neerupealise puudulikkusega patsientidele Eestis nüüd saadaval https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22954 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):486</p> Vivian Arrak Kristina Isand Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Meckeli divertikuliit https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22953 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):484–485</p> Rauno Pihlak Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Adduktorkõõluste hematoomi heterotoopne ossifikatsioon sporditrauma järel – haigusjuht ja kirjanduse ülevaade https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22952 <p>Heterotoopne ossifikatsioon (HO) on luukoe moodustumine skeletivälisesse piirkonda, mis on oluline tüsistus ortopeediliste operatsioonide ja protseduuride, luumurdude, küünarliigese vigastuste, laialdaste põletuste, suure energiaga pehmekoe-traumade ning traumaatiliste peaaju- ja seljaajuvigastuste puhul. Sõltuvalt etioloogiast võib HO esinemissagedus olla kuni 60%, trauma geneesiga HO moodustab kõikidest juhtumitest ligikaudu 60–75%. Trauma või operatsiooniga kaasnevad põletikulised protsessid loovad keskkonna, milles mesenhümaalsed tüvirakud hakkavad skeletivälises piirkonnas diferentseeruma osteoblastideks. Artiklis on kirjeldatud füüsiliselt aktiivset patsienti, kes vigastas jooksmise käigus parema reie adduktorlihaseid. Aasta jooksul kujunes m. adductor longus’e ja m. adductor brevis’e kõõluste piirkonda HO, mis vajas operatiivset ravi. Sporditraumajärgne reie adduktorlihaste kõõluste heterotoopne ossifikatsioon on väga harva esinev tüsistus.</p> Mari-Liis Männard Reedik Pääsuke Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 A-grupi streptokokkinfektsioon lastel https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22949 <p>Alates 2022. aastast on nii Euroopas kui mujal maailmas suurenenud laste seas A-grupi beetahemolüütilise streptokoki (Streptococcus pyogenes) põhjustatud haigestumus ja ka surmaga lõppenud haigusjuhtude arv. Mikroobi põhjustatud haiguste spekter on väga lai alates farüngiidist ja sarlakitest kuni eluohtlike invasiivsete infektsioonideni. Haigestumuse suurenemise põhjused on tõenäoliselt mitmetegurilised, kuid paljuski seotud COVID-19-pandeemia ajal rakendatud erinevate meetmetega. Ülevaate eesmärk on kirjeldada A-grupi beetahemolüütilise streptokoki põhjustatud haigusi, diagnostikat ja ravi.</p> Piia Jõgi Eda Tamm Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Uni ja immuunsus https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22950 <p>Une ja immuunsuse vahel esineb kahesuunaline seos – une häirumine mõjutab immuunvastust ning häired immuunsuses mõjutavad und. Lühiajalised organismi ohustavad tegurid, nagu viirusega kokkupuude või äge unepuudus, viivad uneaja pikenemiseni.<br>Seevastu pikaajaline kokkupuude ohuteguriga viib unerütmi ja põletikulise seisundi häirumiseni. Une ja immuunsuse vahelises seoses on oluline roll põletikulistel tsütokiinidel, prostaglandiinidel ja C-reaktiivsel valgul. Erinevate krooniliste infektsioonide, põletikuliste haiguste ja kasvajate uuringud on kinnitanud unekvaliteedi halvenemise ja põletikumarkerite vahelist seost.</p> Adeele-Ann Krigul Raivo Uibo Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Peensoole barjääri läbilaskvus, seda mõjutada võivad tegurid ja selle määramise meetodid https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22951 <p>Toitainete omandamise seisukohalt on peensool inimkeha olulisim elund. Peensoole läbilaskvus tähendab igasuguste ainete võimet läbida epiteeli, isegi kui neile vastav transpordivalk puudub. Kuivõrd peensoole läbilaskvus on dünaamiline, suuresti mikrobioomist sõltuv ja mitmete haigusseisundite sümptomaatika kujundaja, on oluline osata seda usaldusväärselt määrata ning tulemusi teaduspõhiselt tõlgendada. Selleks kasutatakse eelkõige in vivo meetodeid, näiteks sahhariidide manustamisel põhinevaid aktiivseid teste. Alternatiivina on võimalik määrata biomarkerite taset veres, uriinis või roojas. Kasutatavad markerid on näiteks kalprotektiini, zonuliini, tsitrulliini ja klaudiin-3 tasemed, kuid nende puuduseks jääb madal spetsiifilisus, vähene tõenduspõhisus või testidest tulenevad ebatäpsused määramisel.</p> Mikk Kelder Tamara Vorobjova Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Ida-Tallinna Keskhaiglas 2020. aastal teostatud koloskoopiate vastavus Euroopa Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühingu kvaliteediparameetritele https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22948 <p>Jämesoolevähk on sage haigus, mille esinemissagedus Eestis on kasvutendentsiga. Osa jämesoolevähkidest diagnoositakse intervallvähina – koloskoopial võivad vähieelsed seisundid jääda märkamata ja vähk diagnoositakse 3–5 aastat peale protseduuri. Seega on protseduuri kvaliteet kriitilise tähtsusega, et paremini hinnata vähieelseid muutusi sooles.<br>Uuringu eesmärk oli hinnata Ida-Tallinna Keskhaiglas (ITK) 2020. aastal läbiviidud koloskoopiate kvaliteeti Euroopa Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühingu kvaliteedistandarditest lähtudes. Kliinilisel andmebaasil eHealth põhineva läbilõikeuuringu andmeallikad olid ITKs ajavahemikul 01.01.–31.12.2020 tehtud koloskoopiate saatekirjad, protseduuride kirjeldused ning koloskoopia käigus võetud materjalide histoloogilise uuringu vastused.<br>Kogutud andmed näitavad, et ITK gastroenteroloogia keskuses tehtud koloskoopiad vastavad kolmes olulises punktis – umbsoolde jõudmise määr, koloskoobi väljatoomise aeg ja adenoomide avastamise määr (ADR) – rahvusvahelistele standarditele. Protseduurieelse jämesoole ettevalmistuses kvaliteedieesmärki ei saavutatud.</p> Thomas Zimmerer Marika Tammaru Anna-Liisa Velsberg Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18 Residentuur käib ajaga kaasas ning vaatab tulevikku https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22943 <p>Eesti Arst 2023; 102(9):443</p> Urmas Lepner Copyright (c) 2023 2023-09-18 2023-09-18