Eesti Arst https://ojs.utlib.ee/index.php/EA <p class="bold"><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>is a general medical peer-reviewed scientific monthly (11 issues a year) the aim of which is to contribute to the improvement of physicians` qualification and to the widening of their outlook, as well as to communicate evidence based medical information and to cultivate Estonian medical language.</p><p>The Journal publishes:</p><ul><li>Results of original research in the field of medical and health sciences </li><li>Reviews on clinical issues and issues related to health organization and healthcare as well as on social, legal and ethical issues and history of medicine</li><li>Educational articles</li><li>Case reports with comments</li><li>Information about the activity of the Estonian Medical Association and other medical organizations and medical establishments, dissertations, congratulations, obituaries, readers` letters and other information relevant to medical professionals.</li></ul><p><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>as the only medical scientific journal in Estonia is classified under category 1.3 in the Estonian assessment system for scientific information.</p><p>The circulation of the Journal is 3,000 and its subscribers are the Estonian Medical Association, the Estonian Association of Family Physicians, students of the Faculty of Medicine and individuals from Estonia and elsewhere.</p> en-US <p>Pärast artikli avaldamist Eesti Arsti paber- või elektroonilises versioonis lähevad sellega seotud varalised õigused kooskõlas Eesti ja rahvusvaheliste autoriõiguse põhimõtetega üle ajakirjale. Kokkuleppe kohaselt kuuluvad uuringuartiklite, ülevaadete ja haigusjuhtude varalised õigused Eesti Arstide Liidule ning teiste Eesti Arstis avaldatud materjalide varalised õigused nii Eesti Arstide Liidule kui ka ajakirja välja andvale osaühingule Celsius Healthcare. Ajakiri sõlmib iga autoriga õiguste ülemineku kohta kirjaliku kokkuleppe. Kui avaldatud artikli koopiat kasutatakse mittetulunduslikul eesmärgil, näiteks õppetöös või lisatakse see väitekirja, siis ei ole kirjastajalt selle kasutusloa küsimine tarvilik. Kui autorid on kasutanud oma töödes mujal avaldatud materjali (fotod, joonised jms), siis tuleb selle Eesti Arstis avaldamiseks saada luba materjali kasutusõiguse omanikult.</p><p>            Algupäraste uuringute, ülevaate- ja koolitusartiklite ning haigusjuhtude kirjelduste autorid peavad oma kaastöös alati esitama võimaliku huvikonflikti deklaratsiooni. Muud tüüpi kaastööde korral võib ajakirja toimetus seda autoritelt täiendavalt küsida ja avaldamisel artiklile lisada.</p><p>Avaldamisel lisatakse artiklile selle esmase toimetusse saabumise, avaldamisotsuse ja internetis avaldamise kuupäev.</p> eestiarst@eestiarst.ee (Eesti Arst) epner@utlib.ee (Epner) Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200 OJS 3.1.1.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Pidu meis eneses https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14701 <p>Eesti Arst 2019; 98(2):67</p> ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14701 Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200 Jüri Teras: vähihaiged tuleb kokku koondada ühte-kahte keskusesse https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14702 <p>Eesti Arst 2019; 98(2):68–70</p> ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14702 Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200 Riiklike autasude saajaid 2019. aastal https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14706 <p>Eesti Arst 2019; 98(2):71</p> ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14706 Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200 Targalt valides: Eesti sisearstide hinnangud https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14703 <p><strong>Taust.</strong> USAs 2012. aastal alanud kampaania kutsub üles arstlikke erialaorganisatsioone leidma tegevusi, mis on patsientidele kasutud ning mida ära jättes saaks parandada arstiabi kvaliteeti ja hoida kokku kulusid. Euroopa Sisemeditsiini Föderatsiooni üleskutsel on selliseid uuringuid asutud tegema ka Euroopas.</p> <p><strong>Eesmärk.</strong> Tutvustada kampaaniat „Targalt valides“ (Choosing Wisely) ning selgitada välja sisehaiguste eriala vaatevinklist kümme sagedasemat ning olulisemat tegevust, mille piiramise või ärajätmisega saaks hõlpsasti ravikvaliteeti parandada ning samal ajal ka tervishoiuressursse otstarbekamalt kasutada.</p> <p><strong>Metoodika.</strong> Uuringu metoodika oli sarnane paljudes teistes riikides kasutatuga. Hindamisele võeti USA ja Kanada kampaaniates „Targalt valides“ välja toodud 698 soovitust. Hinnang pidi kajastama probleemi sagedust, olulisust ja muutusest saadavat võimalikku kasu sisearsti vaatevinklist. Esmalt valis kümneliikmeline sisearstide eksperdirühm välja 30 kõige olulisemat soovitust. Teises voorus küsiti hinnangut väljavalitud 30 soovitusele kõigilt Eesti Sisearstide Ühenduse liikmelt. Sel teel reastati kümme kõige olulisemat soovitust.</p> <p><strong>Tulemused.</strong> Kõige olulisemaks hinnati uute ravimite lisamisel kogu raviskeemi ülevaatamise vajalikkust; uuringute määramisel lähtumist sellest, kuidas uuringu vastus mõjutaks konkreetset käsitlusplaani ning haiguse kliinilist kulgu; invasiivsete vahendite ja kateetrite minimaalset kasutamist infektsiooniriski tõttu; võimaluse korral suukaudsete ravimite eelistamist; kasu ja kahju ning isiklike eelistuste kaalumist habraste eakate uuringute ja ravi planeerimisel ning ravimikasutuses.</p> ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14703 Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200 Krooniline köha https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14704 <p>Artiklis on tutvustatud kroonilise köha viimaseid ravijuhendeid ja käsitletud selle tüüpilisemaid põhjuseid. Hoolika tegevuse korral õnnestub põhjus tuvastada ja põhjushaiguse raviga on võimalik köhast vabaneda.</p> ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14704 Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200 Äkk-kuulmislangus https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14705 <p>Äge kuulmislangus on igapäevases kliinilises praktikas sageli esinev seisund. Järsku tekkinud kuulmislangus võib olla nii konduktiivset tüüpi (nt kõrvavaigust põhjustatud) kui ka neurosensoorset tüüpi (nt ototoksiliste ravimite manustamisest tekkinud). Eraldiseisvaks, kuid samas levinud ägeda kuulmislanguse vormiks on äge neurosensoorne kuulmislangus. Eestis ei ole välja töötatud äkk-kuulmislanguse käsitluse ravialgoritmi. Artiklis antud ravisoovitused põhinevad 2012. aasta märtsis avaldatud ägeda kuulmislanguse ravijuhendil, mille American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery Foundation (AAO-HNS) on heaks kiitnud (1). Artikli eesmärk on esitada äkk-kuulmislanguse diagnostiline algoritm, mis kiirendaks meditsiinilist sekkumist, vähendada variatsioone äkk-kuulmislanguse käsitluses, vältida mittevajalikke uuringuid ning parandada kuulmise rehabilitatsiooni võimalusi. Artiklis on toodud ravisoovitused ÄNSKLiga täiskasvanutele, s.t üle 18aastastele patsientidele.</p> ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14705 Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200 Prolongeeritud neonataalne ikterus ja selle käsitlus https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14707 <p>Vastsündinutel tekib esimesel elunädalal sageli naha nn füsioloogiline kollasus, mis peaks taanduma 2. elunädala lõpuks, kuid enneaegsena sündinutel võib püsida pikemat aega, kuni 3 nädalat. Kui ikterus püsib kauem, võib see olla erinevate haiguslike seisundite tunnuseks. Sageli on siiski tegemist nn rinnapiimaikterusega, mis on healoomuline nähtus. Kõiki prolongeeritud kollasusega vastsündinuid tuleb uurida ja enne rinnapiimaikteruse diagnoosimist välistada teised võimalikud ikteruse põhjused. Prolongeeritud ikteruse korral on oluline määrata mittekonjugeeritud ja konjugeeritud bilirubiini tase. Konjugeeritud hüperbilirubineemia viitab tõsisele kolestaasiga kulgevale seisundile, näiteks sapiteede atreesiale, mille varane avastamine ja kiire sekkumine parandab lapse prognoosi.</p> ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14707 Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200 Hantaa viirushaigus Eestis ehk neerusündroomiga hemorraagiline palavik. Haigusjuhu kirjeldus ja ülevaade https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14708 <p>Hantaviirused on üle maailma levinud zoonoosid, mis põhjustavad inimeste haigestumisi ka Eestis. Haigusel on iseloomulik kliiniline pilt, kuid lisaks võib kaasneda hulganisti vähem tuntud kliinilisi sümptomeid. Artiklis on kirjeldatud 36 aasta vanuse mehe haigusjuhtu ning antud ülevaade hantaviirusinfektsioonidest.</p> ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14708 Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200 Kõhusirglihase verevalum gripihaigel https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14709 <p>Eesti Arst 2019; 98(2):109–110</p> ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14709 Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200 Pulmonoloogia. Kolmikravi on raske kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse korral efektiivseim https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14710 <p>Eesti Arst 2019; 98(2):113</p> ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14710 Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200 Valu. Uued fibromüalgia diagnostilised kriteeriumid https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14711 <p>Eesti Arst 2019; 98(2):114–115</p> ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14711 Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200 Räägime ka arsti heaolust https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14712 <p>Eesti Arst 2019; 98(2):117–118</p> ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14712 Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200 Eesti Punase Risti asutamisest 100 aastat. Eesti Punase Risti tegevuse kõrgperiood 1919–1940 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14713 <p>Eesti Arst 2019; 98(2):119–125</p> ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14713 Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200 Uus teadusdoktor Kärt Kriisa https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14714 <p>Eesti Arst 2019; 98(2):126</p> ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14714 Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200 In memoriam Gotlieb-Johannes Tulmin https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14715 <p>Eesti Arst 2019; 98(2):127</p> ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14715 Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200 Kroonika. Jaanuar 2019 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14716 <p>Eesti Arst 2019; 98(2):128</p> ##submission.copyrightStatement## https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14716 Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200