Eesti Arst https://ojs.utlib.ee/index.php/EA <p class="bold"><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>is a general medical peer-reviewed scientific monthly (11 issues a year) the aim of which is to contribute to the improvement of physicians` qualification and to the widening of their outlook, as well as to communicate evidence based medical information and to cultivate Estonian medical language.</p><p>The Journal publishes:</p><ul><li>Results of original research in the field of medical and health sciences </li><li>Reviews on clinical issues and issues related to health organization and healthcare as well as on social, legal and ethical issues and history of medicine</li><li>Educational articles</li><li>Case reports with comments</li><li>Information about the activity of the Estonian Medical Association and other medical organizations and medical establishments, dissertations, congratulations, obituaries, readers` letters and other information relevant to medical professionals.</li></ul><p><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>as the only medical scientific journal in Estonia is classified under category 1.3 in the Estonian assessment system for scientific information.</p><p>The circulation of the Journal is 3,000 and its subscribers are the Estonian Medical Association, the Estonian Association of Family Physicians, students of the Faculty of Medicine and individuals from Estonia and elsewhere.</p> en-US <p>Pärast artikli avaldamist Eesti Arsti paber- või elektroonilises versioonis lähevad sellega seotud varalised õigused kooskõlas Eesti ja rahvusvaheliste autoriõiguse põhimõtetega üle ajakirjale. Kokkuleppe kohaselt kuuluvad uuringuartiklite, ülevaadete ja haigusjuhtude varalised õigused Eesti Arstide Liidule ning teiste Eesti Arstis avaldatud materjalide varalised õigused nii Eesti Arstide Liidule kui ka ajakirja välja andvale osaühingule Celsius Healthcare. Ajakiri sõlmib iga autoriga õiguste ülemineku kohta kirjaliku kokkuleppe. Kui avaldatud artikli koopiat kasutatakse mittetulunduslikul eesmärgil, näiteks õppetöös või lisatakse see väitekirja, siis ei ole kirjastajalt selle kasutusloa küsimine tarvilik. Kui autorid on kasutanud oma töödes mujal avaldatud materjali (fotod, joonised jms), siis tuleb selle Eesti Arstis avaldamiseks saada luba materjali kasutusõiguse omanikult.</p><p> Algupäraste uuringute, ülevaate- ja koolitusartiklite ning haigusjuhtude kirjelduste autorid peavad oma kaastöös alati esitama võimaliku huvikonflikti deklaratsiooni. Muud tüüpi kaastööde korral võib ajakirja toimetus seda autoritelt täiendavalt küsida ja avaldamisel artiklile lisada.</p><p>Avaldamisel lisatakse artiklile selle esmase toimetusse saabumise, avaldamisotsuse ja internetis avaldamise kuupäev.</p> eestiarst@eestiarst.ee (Eesti Arst) epner@utlib.ee (Epner) Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 COVIDist, pääsukestest ja kevadest (kukeseentest rääkimata) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16927 <p>Eesti Arst 2020; 99(11):659</p> <p>&nbsp;</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16927 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Rain Laane: kaugvastuvõtud on tulnud selleks, et jääda https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16928 <p>Eesti Arst 2020; 99(11):661–663</p> <p>&nbsp;</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16928 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Eesti tervishoiu esmatasandini jõudis kliiniliste otsuste tugisüsteem https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16929 <p>Eesti Arst 2020; 99(11):665–666</p> <p>&nbsp;</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16929 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Põlveliigese funktsionaalne võimekus ja subjektiivne seisund 20 aastat pärast eesmise ristatisideme rekonstruktsiooni põlvekerdakõõluse autotransplantaadiga endistel tippsportlastel https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16930 <p>Eesmise ristatisideme (ERS) vigastust peetakse üheks põlveliigese sidemete enam levinud vigastuseks. ERSi rekonstruktsiooni järgseid kaugtulemusi on patsientide subjektiivse hinnangu ning objektiivsete näitajate põhjal Eestis vähe uuritud. Töö eesmärk oli hinnata retrospektiivselt subjektiivseid ja objektiivseid kaugtulemusi 20 aastat pärast ERSi taastamist. Uuriti 15 meessoost patsienti, kellel taastati ERS, kasutades põlvekedra kõõluse autosiirikut. Kaugtulemustes esines kõikides KOOSi alakategooriates opereeritud ja terve jala võrdluses statistiliselt oluline erinevus, neist suurim elukvaliteedi alakategoorias (p ≤ 0,005). Sääre sirutajalihaste (reie nelipealihase) isokineetilise jõumomendi näitajates esines statistiliselt oluline erinevus opereeritud ja opereerimata jala võrdluses nurkkiirusel 60°/s (p ≤ 0,008) ja nurkkiirusel 180°/s (p ≤ 0,005). Sääre painutajalihaste (nn hamstring-lihaste) jõumomendi näitajate tulemustes statistiliselt olulised erinevused puudusid. 20 aastat pärast ERSi taastamist on opereeritud jalal reie nelipealihase jõunäitajad väiksemad ning kaebusi on rohkem võrreldes opereerimata jalaga.</p> <p>&nbsp;</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16930 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Müofastsiaalne valu https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16931 <p>Müofastsiaalne valu on laialdaselt levinud seisund, mille sümptomid on seotud skeletilihastes tekkivate päästikpunktidega. Selle kompleksse häire etioloogias osalevad mitmed tegurid nagu trauma, lihaste ülekoormus ja mehaanilised tegurid. Selle teket soodustavad depressioon, ärevus, unehäired, suitsetamine ja mitmed kroonilised haigused.</p> <p>Müofastsiaalne valu olulisemad tunnused on palpeeritava pinges lihaskiudude kogumi, lihase hüpersensitiivse punkti ja kiirguva valu olemasolu. Patsiendi informeerimine sellise valu olemusest ja riskiteguritest ning motiveerimine lihaseharjutusi sooritama on müofastsiaalse valu ravi vundament. Kombinatsioonis eelnevatega võib kasutada farmakoteraapiat, lokaalset nõelravi ja massaaži. Intensiivselt uuritakse madala sagedusega laserravi mõjusust müofastsiaalse valu ravis.</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16931 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Neuroblastoom https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16932 <p>Embrüonaalne perifeerse närvisüsteemi kasvaja neuroblastoom on kõige sagedasem ekstrakraniaalne soliidtuumor lastel, moodustades 8–10% kõikidest lapseea kasvajatest. Haiguse bioloogilise mitmekülgsuse ja kliinilise kulu erakordse heterogeensuse tõttu ulatub kulg metastaatilise haiguse spontaansest regressioonist imikueas väga agressiivse ning halva prognoosiga haiguseni suurematel lastel. Prognoos sõltub haiguse staadiumist, patsiendi vanusest haiguse diagnoosimisel, kasvajarakkude diferentseerumise astmest, MYCN geeni amplifikatsiooni ja metastaaside olemasolust ning kasvaja asukohast organismis. Riskipõhine patsiendikäsitlus ja kompleksne agressiivne ravi suure riskiga rühma kuuluvatel lastel on viimaste aastakümnete jooksul oluliselt parandanud elulemust. Siiski põhjustab neuroblastoom kuni 15% vähisurmadest lastel (1, 2). Artiklis on antud ülevaade neuroblastoomi olemusest ja etiopatogeneesist ning käsitletud kliinilist pilti, diagnostikat, ravi ja prognoosi.</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16932 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Nööppatareist tingitud trahheoösofageaalne fistul: haigusjuhu kirjeldus ja kirjanduse ülevaade https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16933 <p>Alla 5aastased lapsed võivad sagedasti alla neelata mitmesuguseid esemeid. Allaneelatud nööppatarei võib peetuda söögitorus ning lisaks limaskesta mehaanilisele vigastusele põhjustab see ka limaskesta keemilist kahjustust ja limaskesta nekroosi. Kujuneda võivad söögitoru perforatsioon või ka trahheoösofageaalne fistul. Röntgeniülesvõttel tuleb peetunud nööppatarei asukoht nähtavale. Enamikul juhtudest on võõrkeha võimalik endoskoopiliselt kiiresti eemaldada. Artiklis on kirjeldatud nööppatarei alla neelanud 11 kuu vanuse tütarlapse edukalt ravitud tüsistunud juhtu.</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16933 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Streptococcus pneumoniae põhjustatud püogeenne ventrikuliit https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16934 <p>Eesti Arst 2020; 99(11):700–701</p> <p>&nbsp;</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16934 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Endokrinoloogia https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16935 <p>Eesti Arst 2020; 99(11):703–704</p> <p>&nbsp;</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16935 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Kõrgtundliku südamespetsiifilise troponiini suurenenud väärtuste prognostiline tähendus rindkere tömptrauma korral https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16936 <p>Eesti Arst 2020; 99(11):707</p> <p>&nbsp;</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16936 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Eesti Arst 1922; 12 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16937 <p>Eesti Arst 2020; 99(11):708</p> <p>&nbsp;</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16937 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Meditsiinieetika põhiprintsiibid. IV. Õiglus https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16938 <p>Eesti Arst 2020; 99(11):709–710</p> <p>&nbsp;</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16938 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Üldine tervisekindlustus on saavutatav ja selle eesmärgi poole tasub liikuda ka Eestis https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16939 <p>Eesti Arst 2020; 99(11):711–715</p> <p>&nbsp;</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16939 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Eesti töötervishoid 100 – uued sihid https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16940 <p>Eesti Arst 2020; 99(11):715–719</p> <p>&nbsp;</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16940 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Meditsiinidoktor ja professor Hubert-Viktor Kahn 90 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16941 <p>Eesti Arst 2020; 99(11):720–721</p> <p>&nbsp;</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16941 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Uus teadusdoktor Helen Vaher https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16942 <p>Eesti Arst 2020; 99(11):722</p> <p>&nbsp;</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16942 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Uus teadusdoktor Liisi Raam https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16943 <p>Eesti Arst 2020; 99(11):723</p> <p>&nbsp;</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16943 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Uus teadusdoktor Artur Vetkas https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16944 <p>Eesti Arst 2020; 99(11):724</p> <p>&nbsp;</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16944 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Kroonika. November 2020 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16945 <p>Eesti Arst 2020; 99(11):725</p> <p>&nbsp;</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16945 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200 Aasta sisukord 2020 https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16946 <p>Eesti Arst 2020; 99(11):726–728</p> <p>&nbsp;</p> Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16946 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0200