2019: Lisa 3. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverents 2019