2022: Lisa 1: 10 aastat Eesti müokardiinfarktiregistrit