Lisa 1. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverents 2012