[1]
Jõgi, A.-L., Aus, K. and Kikas, E. 2014. Esimese klassi õpilaste matemaatikateadmiste arengu seosed klassiõpetajate võimekususkumuste ja tulemusootuste profiiliga. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 2, 1 (May 2014), 50-66. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.1.03.