[1]
Mägi, E., Biin, H., Trasberg, K. and Kruus, K. 2016. Õpetajakoolituse üliõpilaste hoiakud ja teadlikkus soolise võrdõiguslikkuse küsimuses. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 4, 1 (Apr. 2016), 159-194. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.1.06.