[1]
Uibu, K., Padrik, M. and Tenjes, S. 2016. Klassi├Ápetajate keele- ja suhtluseeskuju hindamine emakeeletunnis struktureeritud vaatluse teel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 4, 1 (Apr. 2016), 226-257. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.1.08.