[1]
Häidkind, P. and Oras, K. 2016. Kaasava hariduse mõiste ning õpetaja ees seisvad ülesanded lasteaedades ja esimeses kooliastmes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 4, 2 (Oct. 2016), 60-88. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.04.