[1]
Männamaa, I., Komsaare, A. and Leijen, Äli 2016. Haridusliku mängu mõju osalejate akulturatsioonihoiakutele. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 4, 2 (Oct. 2016), 223-248. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.09.