[1]
Rannikmäe, M., Soobard, R., Reiska, P., Rannikmäe, A. and Holbrook, J. 2017. Õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse tasemete muutus gümnaasiumiõpingute jooksul. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 5, 1 (Apr. 2017), 59-98. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.1.03.