[1]
Teppo, M., Semilarski, H., Soobard, R. and Rannikmäe, M. 2017. 9. klassi õpilaste huvi eri kontekstis esitatud loodusteaduslike teemade õppimise vastu ja motivatsioon õppida loodusteadusi. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 5, 1 (Apr. 2017), 130-170. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.1.05.