[1]
Neudorf, E., Ugaste, A., Tuul, M. and Mikser, R. 2017. Lasteaiaõpetajate uskumused seoses laste üldoskuste arendamisega riikliku õppekava alusel: lisaseletus lasteaia koolistumise põhjustele. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 5, 2 (Oct. 2017), 54-79. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.2.03.