[1]
Uibu, K. and Puksand, H. 2017. Õpetajakoolituse üliõpilaste teadmiste, arusaamade, emotsioonide ja kogemuste avaldumine erivajadusi käsitlevates esseedes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 5, 2 (Oct. 2017), 183-205. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.2.08.