[1]
Kivestu, T., Leijen, Äli and Steinbach, K. 2014. Muusikaüliõpilaste refleksiooni toetamine pilliõppes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 2, 2 (Nov. 2014), 148-175. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.06.