[1]
Räim, S. and Siibak, A. 2014. Õpetajate-õpilaste interaktsioon ja sisuloome suhtlusportaalides: õpetajate arvamused ja kogemused. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 2, 2 (Nov. 2014), 176-199. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.07.