[1]
Timoštšuk, I., Ugaste, A. and Mets-Alunurm, K. 2018. Õpetajate õppimiskogemused neoliberaalsete haridusmuutuste taustal. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 6, 1 (May 2018), 77-101. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.1.04.