[1]
Luik, P. and Taimalu, M. 2018. Lasteaiaõpetajate ja koolieelse lasteasutuse õpetajaks õppivate üliõpilaste hinnangud oma aine-, pedagoogika- ja tehnoloogiateadmistele ning nende teadmiste integreerimisele. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 6, 1 (May 2018), 136-156. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.1.06.