[1]
Häidkind, P., Schults, A. and Palts, K. 2018. 3–4aastaste eesti laste üldoskuste tase kolme hindamisvahendi alusel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 6, 1 (May 2018), 179-214. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.1.08.