[1]
Arro, G., Malleus, E., Jaani, J. and Olvik, A. 2018. Ettevõtluspädevust toetavate programmide mõju õpilaste võimekuse ja loovusega seotud uskumuste ning sotsiaalsete oskuste kujunemisele. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 6, 2 (Nov. 2018), 39-65. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.03.