[1]
Saks, K. and Virnas, J. 2018. Õpilasfirmade programmi mõju noorte sotsiaalsetele oskustele. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 6, 2 (Nov. 2018), 66-90. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.04.