[1]
Hämäläinen, M., Ruskovaara, E. and Pihkala, T. 2018. Koolijuhtide valmisolek kaasata üldhariduskoolide ettevõtlusõppesse kooliväliseid huvirühmi. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 6, 2 (Nov. 2018), 104-117. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.05b.