[1]
Org, A. 2019. Essee kirjutamisest kirjanduse eriala kursusel: üliõpilaste arusaamad ja õppejõu tagasiside. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 7, 2 (Nov. 2019), 100-127. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2019.7.2.05.