[1]
Kivirand, T., Leijen, Äli, Lepp, L. and Malva, L. 2020. Kaasava hariduse tähendus ja tõhusa rakendamise tegurid Eesti kontekstis: õpetajaid koolitavate või nõustavate spetsialistide vaade. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 8, 1 (May 2020), 48-71. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.03.