[1]
Kaldoja, M.-L., Mäeots, A., Tolli, M. and Saareoja, H. 2021. Eestindatud küsimustiku "Ages and Stages: Social-Emotional Questionnaires Second Edition" (ASQ:SE-2) sobivus 36 kuu vanuste laste sotsiaal-emotsionaalse arengu sõeltestimiseks. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 9, 1 (May 2021), 162-185. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.1.07.