[1]
Hint, H. and Jürine, A. 2021. Protsessikeskse kirjutamise kasulikkusest gümnaasiumiõpilaste kirjaliku tekstiloome oskuse kui suhtluspädevuse ühe komponendi arendamisel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 9, 1 (May 2021), 243-273. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.1.10.