[1]
Kitsnik, M. and Petuhhova, J. 2021. Eesti ja eestivene põhikoolinoorte vastastikused hoiakud enne ja pärast mängustatud koostöötegevuste projektis osalemist. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 9, 1 (May 2021), 274-303. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.1.11.