[1]
Soobard, R., Valdmann, A., Mikser, R. and Rannikmäe, M. 2021. Karjääriteadlikkusele suunatud õpistsenaariumide kasutamine loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamiseks. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 9, 2 (Nov. 2021), 72-99. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.2.04.