[1]
Malleus-Kotšegarov, E., Treial, K. and Jurman, M. 2022. Teise klassi õpilaste suhtlus- ja enesemääratluspädevuse arvutitesti tulemuste seosed õpetajate ja lastevanemate hinnatud tugevuste ja raskustega. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 10, 1 (May 2022), 33-60. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2022.10.1.03.