(1)
Hargreaves, A.; Harris, A. Tulemuslik Juhtimine Ebatavaliselt Keerulistes Haridusoludes. EHA 2015, 3, 28-49.