(1)
Mägi, E.; Biin, H.; Trasberg, K.; Kruus, K. Õpetajakoolituse üliõpilaste Hoiakud Ja Teadlikkus Soolise Võrdõiguslikkuse küsimuses. EHA 2016, 4, 159-194.