(1)
Uibu, K.; Padrik, M.; Tenjes, S. Klassi├Ápetajate Keele- Ja Suhtluseeskuju Hindamine Emakeeletunnis Struktureeritud Vaatluse Teel. EHA 2016, 4, 226-257.