(1)
Põlda, H.; Aava, K. Andekuse Kui Haridusliku Erivajaduse tähenduse Konstrueerimine Eesti Muutunud õpikäsituse Kontekstis. EHA 2016, 4, 89-117.