(1)
Kõiv, K. Vanglakiusamise Kirjeldav analüüs ühe Eesti Meestevangla näitel. EHA 2016, 4, 165-190.