(1)
Männamaa, I.; Komsaare, A.; Leijen, Äli. Haridusliku mängu Mõju Osalejate Akulturatsioonihoiakutele. EHA 2016, 4, 223-248.