(1)
Krajcik, J.; Delen, İbrahim. Õpilaste Kaasamine STEM-Haridusse. EHA 2017, 5, 10-34.