(1)
Kori, K.; Mardo, K. Õppimine Ja väljalangemine IKT Erialade Esimesel Aastal Eesti Kõrgkoolide näitel. EHA 2017, 5, 239-267.